Bộ câu hỏi trắc nghiệm địa lý 12 theo từng chuyên đề

Bộ câu hỏi trắc nghiệm địa lý 12 theo từng chuyên đề

Bộ câu hỏi trắc nghiệm địa lý 12 theo từng chuyên đề

Thông tin: Bộ câu hỏi trắc nghiệm địa lý 12 theo từng chuyên đề

BÀI 1. VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP

Câu 1. Công cuộc đổi mới ở nước ta được manh nha vào năm nào.
A. 1969 B. 1996 C. 1979 D. 1997
Câu 2. Những đổi mới đầu tiên của nước ta được thực hiên trong lĩnh vực nào.
A. Công nghiệp B. Dịch vụ C. Nông Nghiệp D. Ngoại thương
Câu 3. Công cuộc đổi mới của nước ta được khẳng định từ:
A. Nghị quyết 10 B. Sau chỉ thị 100
C. Sau đại hội lần V Đảng Cộng Sản D. Sau đại hội lần VI Đảng Cộng Sản
Câu 4. Viêt Nam chính thức trở thành thành viên chính thức ASEAN kể từ năm nào.
A. 1986 B. 1995 C. 1997 D. 1999
Câu 5. Nước ta từng bước thoát khỏi khủng hoảng KTXH kéo dài từ sau khi công cuộc đổi mới được triển khai, thể hiện qua:
A. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao B. Đời sống nhân dân cải thiện
C. Giảm tỉ lệ thất nghiệp D. Giảm phân hóa giàu nghèo
Câu 6. Sau năm 1975 kinh tế nước ta bị khủng hoảng kéo dài, nguyên nhân chủ yếu là do:
A. Nước ta đi lên từ nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu
B. Chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh
C. Chính sách cấm vận bao vây của các thế lực thù địch
D. Cơ chế quan lieu bao cấp kéo dài quá lâu.
Câu 7. Đây là một trong ba xu thế phát triển nước ta theo con đường đổi mới:
A. Đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH B. Tăng cường giao lưu hợp tác quốc tế.
C. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng D. Ưu tiên phát triển giáo dục
Câu 8. Hoa Kì chính thức bỏ cấm vận Việt Nam vào năm nào
A. 1990 B. 1992 C. 1994 D. 1995
Câu 9. Đây là thời kì nước ta có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất trong giai đoạn 1975-2005.
A. 1980 B. 1988 C. 1995 D. 2005

Liên quan: 330 Câu trắc nghiệm Địa Lý có đáp án

Câu 10. Việt nam chính thức trở thành thành viên của WTO từ:
A. Tháng 12 năm 2005 B. Tháng 12 năm 2006
C. Tháng 11 năm 2006 D. Tháng 1 năm 2007
Câu 11. Việt Nam là thành viên cuẩ tổ chức nào sau đây:
A. OECD B. NAFTA C. APEC D. OPEC
Câu 12. Công cuộc đổi mới đã đem lại nhiều thành tựu kinh tế xã hội to lớn, tuy nhiên vẫn còn nhiều
tồn tại cần khắc phục, cụ thể là:
A. Sản lượng lương thực chưa đáp ứng đủ yêu cầu
B. Nền kinh tế chưa có tích lũy nội bộ
C. Lạm phát chưa được đẩy lùi
D. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm
Câu 13. Vào đầu thập kỉ 80 của thế kỉ XX kinh tế nước ta bị khủng hoảng kéo dài, điều này được biểu hiện ở:
A. Sản xuất không đủ cho tiêu dùng B. Thiếu lương thực thường xuyên
C. Lạm phát luôn ở mức 3 con số D. Kinh tế dựa trên nông nghiệp là chủ yếu
Câu 14. Cơ cấu kinh tế nước ta vào đầu thập niên 90 của thế kỉ XX, có đặc điểm:
A. Công nghiệp- xây dựng chiếm tỉ trọng cao nhất, Nông lâm ngư nghiệp chiếm tỉ trọng thấp nhất.
B. Dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất, nông lâm ngư nghiệp chiếm tỉ trọng thấp nhất.
C. Nông lâm ngư nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhất, dịch vụ chiếm tỉ trọng thấp nhất.
D. Nông lâm ngư nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhất, công nghiệp- xây dựng chiếm tỉ trọng thấp nhất
Câu 15. Sự kiện nào có ý nghĩa lớn thể hiện xu thế hội nhập của nước ta mới diễn ra trong thế kỉ XXI là:
A. Trỏ thành thành viên của tổ chức ASEAN. B. Trỏ thành thành viên của tổ chức APEC
C. Trỏ thành thành viên của tổ chức AFTA D. Trỏ thành thành viên của tổ chức WTO.

Đọc thêm: 10 đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ hay nhất

BÀI 2. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ PHẠM VI LÃNH THỔ

Câu 1. Khung hệ tọa độ địa lí của nước ta có điểm cực Bắc ở vĩ độ:
A. 23°23’B. B. 23°24’B.
C. 23°25’B D. 23°26’B
Câu 2. Khung hệ tọa độ địa lí của nước ta có điểm cực Nam ở vĩđộ:
A. 8°34’B. B. 8°36’B.
C.8°37’B. D. 8°38’B
Câu 3. Việt Nam nằm trong múi giờ số:
A. 6. B. 7. C. 8. D. 9
Câu 4. Tổng diện tích phần đất của nước ta (theo Niên giám thống kê 2006) là (km2):
A. 331 211. B. 331 212. C. 331 213. D. 331 214
Câu 5. Việc thông thương qua lại giữa nước ta với các nước láng giềng chỉ có thể tiến hành thuận lợi ở một số cửa khẩu vì:
A. Phần lớn biên giới nước ta nằm ở vùng núi.
B. Phần lớn biên giới chạy theo các đỉnh núi, các hẻm núi…
C. Cửa khẩu là nơi có địa hình thuận lợi cho qua lại.
D. Thuận tiện cho việc đảm bảo an ninh quốc gia.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm địa lý 12 theo từng chuyên đề
Bộ câu hỏi trắc nghiệm địa lý 12 theo từng chuyên đề

Câu 6. Cửa khẩu nào sau đây nằm trên đường biên giới Việt Nam – Lào?
A. Móng Cái. B. Hữu Nghị. C. Đồng Văn. D. Lao Bảo
Câu 7. Cửa khẩu nào sau đây nằm trên đường biên giới Việt – Trung?
A. Cầu Treo. B. Lào Cai. C. Mộc Bài. D. Vĩnh Xương
Câu 8. Đường bờ biển nước ta dài (km):
A. 3260. B. 3270. C. 2360. D. 3460
Câu 9. Quần đảo của nước ta nằm ở ngoài khơi xa trên biển Đông là:
A. Hoàng Sa. B. Thổ Chu. C. Trường Sa. D. Câu A + C đúng
Câu 10. Nội thủy là:
A. Nước tiếp giáp với đất liền, ở phía trong đường cơ sở
B. Có chiều rộng 12 hải lí
C. Tiếp liền với lãnh hải và hợp với lãnh hải thành vùng biển rộng 200 hải lí
D. Nước ở phía ngoài đường cơ sở với chiều rộng 12 hải lí.

Đọc thêm: Đề cương ôn thi đại học môn Địa Lý năm 2023…

Câu 11. Vùng biển, tại đó Nhà nước ta có chủ quyền hoàn toàn về kinh tế, nhưng vẫn để cho các nước khác được đặt ống dẫn dầu, dây cáp ngầm và tàu thuyền, máy bay nước ngoài được tự do vềhàng hải và hàng không nhưng công ước quốc tế quy định, được gọi là:
A. Nội thủy. B. Lãnh hải
C. Vùng tiếp giáp lãnh hải. D. Vùng đặc quyền kinh tế
Câu 12. Phần ngầm dưới biển và lòng đất dưới đáy biển thuộc phần lục địa kéo dài mở rộng ra ngoài lãnh hải cho đến bờ ngoài của rìa lục địa, có độ sâu khoảng 200m và hơn nữa, được gọi là:
A. Lãnh hải B. Thềm lục địa
C. Vùng tiếp giáp lãnh hải. D. Vùng đặc quyền kinh tế
Câu 13. Vùng biển chủ quyền của Việt Namtrên biển Đông rộng khoảng (triệu km2):
A. 1,0. B. 2,0. C. 3,0. D. 4,0
Câu 14. Nước ta có vị trí nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở bán cầu Bắc, trong khu vực ảnh hưởng của chế độ gió Mậu dịch và gió mùa châu Á, nên:
A. Có nhiều tài nguyên khoáng sản
B. Có nhiều tài nguyên sinh vật quý giá
C. Khí hậu có hai mùa rõ rệt
D. Thảm thực vật bốn mùa xanh tốt
Câu 15. Nước ta có nhiều tài nguyên khoáng sản là do vị trí địa lí:
A. Tiếp giáp với biển Đông
B. Trên vành đai sinh khoáng châu Á – Thái Bình Dương
C. Trên đường di lưu và di cư của nhiều loài động, thực vật
D. Ở khu vực gió mùa điển hình nhất thế giới
Câu 16. Ý nghĩa kinh tế của vị trí địa lí nước ta:
A. Tạo điều kiện thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập với các nước trên thế giới, thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
B. Tạo điều kiện thuận lợi cho nước ta chung sống hòa bình, hợp tác hữu nghị và cùng phát triển vời các nước.
C. Có vị trí địa lí đặc biệt qun trọng ở vùng Đông Nam Á, khu vực kinh tế rất năng động và nhạy cảm với những biến động chính trị thế giới.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 17. Do nằm ở trung tâm Đông Nam Á, ở nơi tiếp xúc giữa nhiều hệ thống tự nhiên, nên nước ta có:
A. Đủ các loại khoáng sản chính của khu vực Đông NamÁ.
B. Nhiều loại gỗ quý trong rừng
C. Cả cây nhiệt đới và cây cận nhiệt đới
D. Tất cả đều đúng.

Đọc thêm: iến thức cơ bản môn Lịch Sử lớp 12 dễ hiểu…

Câu 18. Vùng đất là:
A. Phần đất liền giáp biển
B. Toàn bộ phần đất liền và các hãi đảo
C. Phần được giới hạn bởi các đường biên giới và đường bờ biển
D. Các hải đảo và vùng đồng bằng ven biển

Bộ câu hỏi trắc nghiệm địa lý 12 theo từng chuyên đề

4.4/5 - (8 bình chọn)

Originally posted 2019-11-21 10:38:35.

Giới thiệu Trọng Dũng 408 bài viết
Xin Chào anh là Trọng Dũng quan trị viên của Hocvan12. Với niềm đam mê văn học cùng với sự hợp tác và tư vấn của các giảng viên, giáo viên đã tạo nên Hocvan12 với mục đích mang lại những giá trị tốt đẹp đến với những bạn học sinh. Hocvan12 mong muốn mang đến những bài giảng hay, những phương pháp mới để từ đó giúp đỡ cho quá trình học tập và ôn luyện của các bạn học sinh.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*