Chi tiết nghệ thuật đặc sắc trong vợ chồng a phủ

Chi tiết nghệ thuật đặc sắc trong vợ chồng a phủ

Chi tiết nghệ thuật đặc sắc trong vợ chồng a phủ: Với cấu trúc đề thi năm nay thì ngoài việc nắm...
Phân tích sông hương qua hai đoạn trích sau

Phân tích sông hương qua hai đoạn trích sau

Đề bài: Phân tích sông hương qua hai đoạn trích sau: Trong bài kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? Hoàng...
Đề thi đất nước theo hướng mới

Đề thi Đất Nước theo hướng mới năm 2019

[googleapps domain="drive" dir="file/d/1-ubIkV-57OlgjGG29XIMpkNDJmUkH7fm/preview" query="" width="640" height="480" /]Đề thi Đất Nước theo hướng mới năm 2019: Đề bài: Trong...
Dàn ý so sánh hai chi tiết trong cùng một tác phẩm

Dàn ý so sánh hai chi tiết trong cùng một tác phẩm

Dàn ý so sánh hai chi tiết trong cùng một tác phẩm: Đề thi năm nay có rất nhiều đổi mới so...
Cảm nhận cách xây dựng không gian trong Vợ Nhặt qua các đoạn văn

Cảm nhận cách xây dựng không gian trong Vợ Nhặt qua các đoạn văn

Đề bài: Cảm nhận cách xây dựng không gian trong Vợ Nhặt qua các đoạn vănCảm nhận của...
Vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và thơ mộng trong Tây Tiến qua 2 đoạn thơ

Vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và thơ mộng trong Tây Tiến qua 2...

Đề bài: Vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và thơ mộng trong Tây Tiến qua 2 đoạn thơCảm...
Phân tích khát vọng sống của Mị qua các đoạn trích

Phân tích khát vọng sống của Mị qua các đoạn trích

Đề bài: Phân tích khát vọng sống của Mị qua các đoạn tríchBàn luận về nhân vật...
Cảm nhận vẻ đẹp cây xà nu trong các đoạn trích

Cảm nhận vẻ đẹp cây xà nu trong các đoạn trích

Đề bài: Cảm nhận vẻ đẹp cây xà nu trong các đoạn tríchTrong truyện ngắn Rừng xà nu,...
Có ý kiến cho rằng sông hương mang vẻ đẹp đầy nữ tính và rất mực đa tình

Có ý kiến cho rằng sông hương mang vẻ đẹp đầy nữ tính và...

Về hình tượng sông Hương trong bút kí “Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường”, có ý kiến cho rằng: “ Sông Hương mang vẻ đẹp đầy nữ tính và rất mực đa tình.” Hãy làm sáng tỏ ý kiến trên bằng việc cảm nhận hai đoạn văn sau:
Đề Bài: Phân tích vẻ đẹp “chiếc thuyền lưới vó”ở đầu truyện Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu mà nhân vật Phùng đã phát hiện ra và hình ảnh “những tấm ảnh tôi mang về”ở cuối truyện. Từ đó làm nổi bật thông điệp về mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống.

Phân tích vẻ đẹp chiếc lưới vó ở đầu truyện và cuối truyện

Phân tích vẻ đẹp chiếc lưới vó ở đầu truyện và cuối truyện: Đề Bài: Phân tích vẻ đẹp “chiếc thuyền lưới...

Tài Liệu Khối C