Kiến thức cơ bản môn Lịch Sử lớp 12 dễ hiểu ngắn gọn

Kiến thức cơ bản môn Lịch Sử lớp 12
Kiến thức cơ bản môn Lịch Sử lớp 12

Kiến thức cơ bản môn Lịch Sử lớp 12 đầy đủ dễ hiểu ngắn gọn

Thông tin tài liệu: Kiến thức cơ bản môn Lịch Sử lớp 12 đầy đủ dễ hiểu ngắn gọn

Một Số Kiến Thức

Bài 1. Sự hình thành trật tựu thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai ( 1945 – 1949)

 1. Kiến thức
 • Trình bày được ba quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta.
 • Trình bày được sự thành lập, mục đích, nguyên tắc hoạt động và vai trò của tổ
  chức Liên hợp quốc.

Liên quan: Giới thiệu cuốn sách Knock Out – kì thi thpt quốc…

Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu ( 1945 – 1991 ) Liên bang Nga (1991 – 2000)

 1. Kiến thức: Trình bày được tình hình Liên Xô từ năm 1945 đến giữa những năm 70: những thành tựu chính trong công cuộc khôi phục kinh tế và xd CNXH ở Liên Xô. Biết được sự ra đời của các nhà nước DCND Đông Âu và những thành tựu đạt được tròng công cuộc xây dựng CNXH ở Đông Âu.

Bài 3: Các nước Đông Bắc Á

 1. Kiến thức
  Biết được những nét chung về các nước trong khu vực Đông Bắc Á. Trình bày được sự thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và công cuộc xây dựng chế độ mới (1949 – 1959); đường lối cải cách mở cửa của Đảng cộng sản và những thành tựu.

Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

 1. Kiến thức
  Biết được những nét chung về quá trình giành độc lập của các quốc gia Đông
  Nam Á. Trình bày được những mốc chính của tiến trình cách mạng Lào và Cămpuchia.

Liên quan: Sơ đồ tư duy so sánh hai tác phẩm lớp 12

Bài 5: Các nước châu Phi và Mĩ Latinh

 1. Kiến thức
  Trình bày được nội dung chính các giai đoạn phát triển của 5 nước sáng lập
  ASEAN. Trình bày được hoàn cảnh ra đời, mục tiêu, quá trình phát triển của tổ chức
  ASEAN, thành tựu chính của ASEAN.

5/5 - (2 bình chọn)

Originally posted 2019-09-13 08:24:25.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*