Giáo án Luyện tập viết hợp đồng Ngữ văn 9 hay nhất

Giáo án Luyện tập viết hợp đồng

Giáo án Luyện tập viết hợp đồng giúp học sinh củng cố lại lý thuyết về đặc điểm của hợp đồng và vận dụng vào viết hợp đồng.

Giáo án Luyện tập viết hợp đồng
Giáo án Luyện tập viết hợp đồng Ngữ văn 9 hay nhất

Tham khảo: Giáo án Luyện tập cách làm bài nghị luận về một tác phẩm truyện

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT :

– Luyện tập viết hợp đồng giúp củng cố  lại lý thuyết về đặc điểm của hợp đồng và cách viết hợp đồng

 II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:

1.Kiến thức :  

+ Những kiến thức cơ bản về đặc điểm, chức năng, bố cục của hợp đồng .

 2. Kĩ năng :

– Luyện tập viết hợp đồng giúp học sinh viết được một hợp đồng ở dạng đơn giản, đúng quy cách .

5. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất:

– Yêu quê hương đất nước.

– Tự lập, tự tin, tự chủ.

b. Các năng lực chung:

– Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực tư duy; năng lực giao tiếp; năng lực sử dụng CNTT; năng lực hợp tác; năng lực sử dụng ngôn ngữ.

c. Các năng lực chuyên biệt:

– Năng lực sử dụng ngôn ngữ.

– Năng lực cảm thụ văn học.

III. CHUẨN BỊ:

1. Thầy:  Soạn bài trên chương trình Powerpoint, in bài viết hợp đồng mẫu

2. Trò: – Đọc 3 lần, trả lời các câu hỏi SGK.

IV. TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC

1Ổn định tổ chức (1’)Kiểm tra sĩ số, nội vụ HS.

2.  Kiểm tra bài cũ :

* Gọi HS làm bài tập 2/ 139

   Hãy ghi lại phần mở đầu, các mục lớn trong phần nội dung, phần kết thúc và dự kiến các điều cần cụ thể hoá bản hợp đồng thuê nhà.

– Tên hợp đồng

– Thời gian, điạ điểm, các chủ thể đại diện tham gia kí kết hợp đồng

– Hiện trạng của căn nhà cho thuê (địa chỉ, diện tích, trang thiết bị,)

– Các điều khoản hợp đồng (ghi theo các điều khoản và quy trách nhiệm, nghĩa vụ và quỳên lợi của bên A – ng­ười cho thuê và bên B –  ngư­ời thuê nhà).

– Các quy định hiệu lực của hợp đồng: hợp đồng viết làm mấy bản và giá trị pháp lí của nó, thời hạn hợp đồng, cam kết và họ tên, chữ kí của các chủ thể đại diện tham gia hợp đồng

H2. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng:

1. Tại sao cần phải có hợp đồng?

A. Tạo tình thân thiết cho hai bên khi làm một công việc.

B. Tạo sự quan tâm của hai bên đối với quyền lợi của nhau.

C. Tạo cơ sở pháp lý cho hai bên khi tham gia giao dịch.

D. Tạo sự cam kết của hai bên không vi phạm

2.  Hợp đồng cần phải đạt những yêu cầu nào?

A. Chặt chẽ, có hình ảnh, rõ ràng.
B. Rõ ràng, biểu cảm, chặt chẽ, đầy đủ.
C. Đầy đủ, chính xác, chặt chẽ, đơn giản.
D. Biểu cảm, có hình ảnh, chặt chẽ.

3.Tổ chức dạy và học bài mới

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG (Giáo án Luyện tập viết hợp đồng)

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS vào tiết học

– Phương pháp: Thuyết trình, nêu vấn đề

– Thời gian: 1phút

Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò
GV giới thiệu bài :
Tiết trước, các em đã được tìm hiểu về đặc điểm hợp đồng cũng như cách viết hợp đồng, hôm nay để củng cố lại phần lí thuyết đã học và giúp các em viết được một bản hợp đồng thông dụng có nội dung đơn giản và phù hợp với lứa tuổi cũng như có thái độ cẩn trọng khi soạn thảo hợp đồng và ý thức nghiêm túc tuân thủ những điều kiện đã được kí kết trong hợp đồng
=> Chúng ta vào tiết học hôm nay
– HS nghe GV giới thiệu bài

HOẠT ĐỘNG 2 : HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (Giáo án Luyện tập viết hợp đồng)

 – Mục tiêu : Củng cố  lại lý thuyết về đặc điểm của hợp đồng và cách viết hợp đồng

– Phư­ơng pháp: vấn đáp tái hiện, minh họa,  thuyết trình

– Kĩ thuật: Động não

– Thời gian : 10 phút.

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I. Luyện tập viết hợp đồngHoạt động 1: GV hướng dẫn HS ôn lại lý thuyết I. Luyện tập viết hợp đồng HS ôn lại lý thuyết
* GV yêu cầu HS nhắc lại : Mục đích và tác dụng, tính chất của hợp đồng là gì ?+ HS tái hiện kiến thức, trả lời cá nhân, HS khác bổ sung.
1. Mục đích và tác dụng, tính chất của hợp đồng :
– Mục đích: ghi lại những điều, nội dung thoả thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của 2 bên tham gia
– Tác dụng: nhằm đảm bảo thực hiện đúng thoả thuận đã cam kết.
– Tính chất: có tính chất pháp lí.
H.Trong các loại văn bản: biên bản, tường trình, báo cáo, hợp đồng,VB nào có tính chất pháp lý? Vì sao?  + HS so sánh, chỉ rõ kiểu văn bản.
– Hợp đồng có tính chất pháp lí vì yêu cầu cần phải được sự thỏa thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ giữa các bên liên quân, được pháp luật bảo đảm.
Một bản HĐ gồm có những mục nào? Phần nội dung chính của HĐ được trình bày dưới hình thức nào?
– Những yêu cầu về hành văn số liệu hợp đồng?
+ Nhắc lại kiến thức cũ, trả lời cá nhân .
Các mục của hợp đồng.  
Có 3 mục: mở đầu, nội dung, kết thúc. Phần nội dung chính được trình bày dưới hình thức từng điều khoản thoả thuận đã được thống nhất.
4.  Số liệu, cách hành văn trong hợp đồng: chính xác, chặt chẽ.
II. Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS Luyện tập viết hợp đồng II. HS Luyện tập viết hợp đồng
* GV gọi đọc, nêu yêu cầu của BT1 / 157 ?
– Chọn cách diễn đạt nào trong hai cách sau?
1 HS đọc, nêu yêu cầu. HS làm cá nhân, trả lời.
a. Lý do: Dùng cách diễn đạt đảm bảo độ chính xác về nghĩa trong khi dùng từ ngữ và viết câu sao cho chặt chẽ, chính xác, đơn nghĩa.
a – 1         c – 2 b – 2        d- 2
– Gọi HS đọc bài tập 2/157
Bước 1: Yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn để thống nhất bố cục của bản hợp đồng thuê xe đạp:
GV gọi một nhóm đưa ra phương án trả lời của mình, các nhóm còn lại lắng nghe, bổ sung (nếu có)
Bước 2: HS hoạt động cá nhân: Viết bản hợp đồng theo nội dung và bố cục đã thống nhất.
* GV hướng dẫn HS bài tập 3,4 để các em hoàn thành ở nhà.
* HS đọc yêu cầu bài tập 2/157.
* HS thảo luận nhóm bàn để thống nhất bố cục của bản hợp đồng thuê xe đạp  
* HS tự lập hợp đồng thuê lao động để mở rộng sản xuất.
Một nhóm đưa ra phương án trả lời của mình, các nhóm còn lại lắng nghe, bổ sung (nếu có)
HS hoạt động cá nhân: Viết bản hợp đồng theo nội dung và bố cục đã thống nhất.
– HS lắng nghe gợi ý của GV

                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, một bên là… (gọi tắt là bên A)

Chức vụ: Tổng giám đốc

Quốc tích Việt Nam

CMTND số:

Đại diện cho:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Và một bên là:…(gọi tắt là bên B)

Sinh ngày:

Nơi cư trú:

Nghề nghiệp:

Cùng thoả thuận kí kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng theo những điều khoản sau đây:

Điều 1: Ông…làm cho…theo hợp đồng lao động với thời gian xác định từ ngày…đến ngày… tại số…Hải Phòng, với các nhiệm vụ như sau:

Điều 2: Thời gian làm việc là 8 tiếng/ ngày. Thiết bị và công cụ làm việc sẽ được bên A cấp phát theo nhu cầu công việc.

  Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động nơi làm việc theo quy định của phấp luật hiện hành.

Điều 3: Nghiã vụ, quyền hạn và các quyền lợi của người lao động:

Điều 4: Người sử dụng lao động có nghĩa vụ và quyền hạn sau:

Điều 5: Điều khoản chung

Bản hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…

Điều 6: Bản hợp đồng này làm thành hai bản:

– Một bản do người sử dụng lao động giữ.

– Một bản do người lao động giữ.

Làm tại…

Người lao động Kí tên Người sử dụng lao động Kí tên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE ĐẠP

Hôm nay vào hồi 7h ngày 5/4/ 2011

Tại cửa hàng “Xe đạp A” số 5 Lê Chân thành phố Huế.

Chúng tôi gồm:

Bên cho thuê xe (Bên A): Nguyễn Văn A, tại số X, phố Lê Chân , thành phố Huế.

Bên cần thuê xe (Bên B): Lê Văn C, ở tại khách sạn Y, mang giấy CMND số….do công an thành phố…cấp ngày…tháng….năm…

Hai bên thoả thuận kí hợp đồng cho thuê xe đạp mi ni Nhật với nội dung và các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung giao dịch: giao và nhận xe đạp mini Nhật màu tím, trị giá 1.000.000đ.

– Thời gian thuê: 3 ngày đêm

– Giá cả: 10000đ/ ngày đêm

Điều 2: Trách nhiệm và nghĩa vụ của bên A:

– Giao xe đảm đảm chất lư­ợng và đúng thời gian quy định.

Điều 3: Trách nhiệm và nghĩa vụ của bên B:

– Kiểm tra chất lư­ợng xe tr­ước khi nhận.

– Bảo quản xe cẩn thận, không để mất mát, hư­ hại. Nếu bị mất mát hoặc hư­ hại thì ng­ời thuê phải bồi thường.

Điều 4: Ph­ương thức thanh toán:

– Bên B  sẽ thanh toán hết cho bên A tr­ước lúc nhận xe.

Điều 5: Hiệu lực của hợp đồng

– Hợp đồng này có hiệu lực từ 7h ngày 5/4/2011 đến 7h ngày 8/4/2011.

Hợp đồng này được lập thành 2 bản có giá trị như­ nhau, mỗi bên giữ một bản.

Đại diện bên A
Nguyễn Văn A Kí tên
Đại diện bên B
Lê Văn C Kí tên                                                      

* Củng cố.

Câu1: Dòng nào sau đây nêu đúng định nghĩa về hợp đồng ?

A.Là loại văn bản tường thuật chính xác diễn biễn quá trình xảy ra một sự việc.

B. Là loại văn bản trình bày nguyện vọng của một cá nhân với một tổ chức.

C. Là loại văn bản ghi chép trung thực, đầy đủ một sự việc đang hoặc vừa xảy ra.

D.Là loại văn bản có tính chất pháp lý ghi lại sự thoả thuận về trách nhiệm,nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia một công việc.

Câu 2 – Trong những tình huống sau, tình huống nào cần viết hợp đồng?

A.Một công ti thuê nhà em là trụ sở tiêu thụ sản phẩm. (Hợp đồng)

B. Em mất chiếc xe đạp và muốn trình bày với cơ quan công an. (Tường trình)

C.Nhà trường muốn biết kết quả của các lớp. (Báo cáo)

D. Xã em tiến hành bàn giao ngôi nhà tình nghĩa cho mẹ liệt sĩ. (Biên bản bàn giao)

Đáp án: A

Câu3: Nối tên các mục của hợp đồng ở cột A cho phù hợp với nội dung ở cột B !

A (Tên các mục) B (Nội dung)
1.Phần mở đầu a.Ghi họ tên,chức vụ, chữ ký của đại diện các bên tham gia kí kết hợp đồng và xác nhận bằng dấu của cơ quan hai bên (nếu có).
2.Phần nội dung b. Ghi quốc hiệu và tiêu ngữ, tên hợp đồng, thời gian, địa điểm, họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí kết hợp đồng.
3.Phần kết thúc c.Ghi lại nội dung của hợp đồng theo từng điều khoản đã được thống nhất.

* Bước 4.  Giao bài, hướng dẫn học bài chuẩn bị bài ở nhà(4’)

a/Bài vừa học

– Ôn tập kĩ phần lý thuyết về hợp đồng và luyện tập viết hợp đồng

– Hoàn thành tiếp bài tập 3 trong SGK.

 b/ Chuẩn bị bài:

Xem thêm: Giáo án Ôn tập phần Tiếng Việt – Ngữ văn 9 ngắn gọn nhất

5/5 - (1 bình chọn)

Originally posted 2020-03-07 21:20:09.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*