Giáo án Văn bản tổng kết lớp 12 chi tiết nhất

soan van lop 12

Giáo án Văn bản tổng kết giúp học sinh vận dụng hiểu biết về văn bản tổng kết để tổng kết toàn bộ chương trình Ngữ Văn 12 đã học

Tham khảo: giáo án những đứa con trong gia đình lớp 12 hay nhất

A. VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT

 I. Tên bài học: Văn bản tổng kết

II. Hình thức dạy học: DH trên lớp.

III. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

1. Giáo viên:

– Phương tiện, thiết bị:

+ SGK, SGV, Tư liệu Ngữ Văn 11, thiết kế bài học.

+ Máy tính, máy chiếu, loa…

– PPDH:  Phát vấn, thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận nhóm, trò chơi

2. Học sinh: Sách giáo khoa, bài soạn.

B. NỘI DUNG BÀI HỌC

Văn bản tổng kết

C. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức :

a/ Nhận biết: Nắm được đặc điểm và yêu cầu của văn bản tổng kết.

b/ Thông hiểu: Tích hợp với các kiến thức về Văn và Tiếng Việt đã học.

c/Vận dụng thấp: Viết được văn bản tổng kết đơn giản;

d/Vận dụng cao:

– Vận dụng hiểu biết về văn bản tổng kết để tổng kết toàn bộ chương trình Ngữ Văn 12 đã học

2. Kĩ năng :

a/ Biết làm: Văn bản tổng kết từng chương, từng bài

b/ Thông thạo: các bước làm văn bản tổng kết;

3.Thái độ :

a/ Hình thành thói quen: tổng kết những vấn đề đã học;

b/ Hình thành tính cách: tự tin khi trình bày văn bản tổng kết;

c/Hình thành nhân cách:

-Có ý thức tìm tòi về cách thứ vết văn bản tổng kết, gắn liền với thực tế cuộc sống.

– Có kĩ năng viết được một văn bản tổng kết với nội dung và yêu cầu đơn giản, gần gũi với đời sống hoặc nhà trường.

4. Những năng lực cụ thể học sinh cần phát triển:

– Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản tổng kết ;

– Năng lực đọc – hiểu để tạo lập văn bản tổng kết

 – Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về văn bản tổng kết

 – Năng lực tạo lập văn bản tổng kết.

D. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC

1. KHỞI ĐỘNG ( 5 phút)

Hoạt động của Thầy và tròChuẩn kiến thức kĩ năng  cần đạt, năng lực cần phát triển
– GV giao nhiệm vụ: Em hãy kể tên các tác phẩm văn học nước ngoài đã học ở HK2 Ngữ văn 12. Viết một văn bản trình bày ngắn gọn giới thiệu tác giả, tác phẩm, giá trị tư tưởng và nghệ thuật của các tác phẩm đó.
– HS thực hiện nhiệm vụ:
– HS báocáo kết quả thực hiện nhiệm vụ:
+ Có 3 tác phẩm: Thuốc ( Lỗ Tấn ); Số phận con người ( Sô lô khôp); Ông già và biển cả ( Heminhgue)
+ HS hệ thống lại kiến thức chính như đã yêu cẩu. Từ đó, giáo viên giới thiệu Vào bài:Như vậy, việc hệ thống lại kiến thứ cơ bản của các tác phẩm VHNN đã học ở HK2 là một cách thực hiện tổng kết một phần nội dung đọc hiểu văn bản. Đó là hình thức của kiểu Văn bản tổng kết. Vậy văn bản tổng kết là gì? Thực hiện các bước như thế nào?
–  Nhận thức được nhiệm vụ  cần giải quyết của bài học.  
– Tập trung cao và hợp tác tốt để giải quyết  nhiệm vụ.     – Có thái độ tích cực, hứng thú.

 & 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC( 30 phút)

Hoạt động của GV – HS Kiến thức cần đạt
Thao tác 1: Tìm hiểu cách viết văn bản tổng kết GV yêu cầu HS đọc văn bản tổng kết trong SGK và trả lời các câu hỏi:
a) Đọc các đề mục và nội dung của văn bản trên, anh (chị) có nhận xét gì về bố cục và những nội dung chính của một văn bản tổng kết?
b) Về diễn đạt, văn bản tổng kết có cách dùng từ, đặt câu như thế nào?
HS trả lời cá nhân với kết quả mong đợi:
– Quốc hiệu hoặc tên tổ chức (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Trường ĐHSPHN- Đội thanh niên tình nguyện số 2).
– Địa điểm, ngày… tháng… năm (Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2007).
– Tiêu đề (Báo cáo kết quả hoạt động tình nguyện tại các trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh nặng và người có công với nước).
HS trả lời cá nhân với kết quả mong đợi:
– Tình hình tổ chức: địa điểm hoạt động (…), thời gian (…), số lượng tham gia (…).
– Kết quả hoạt động (Hoạt động chăm sóc thương bệnh binh và người có công với nước; Hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao; Vệ sinh môi trường, tôn tạo cảnh quan; Hoạt động tổ chức ôn tập văn hóa và sinh hoạt hè cho con em thương binh, bệnh binh; Hoạt động xây dựng công trình thanh niên và tặng quà thương binh, bệnh binh).
– Đánh giá chung.
Phần kết thúc: người viết báo cáo kí tên (Nguyễn Văn Hiếu).            
Thao tác 2: Tìm hiểu yêu cầu đối với văn bản tổng kết  
GV yêu cầu HS từ việc tìm hiểu VD trên hãy cho biết yêu cầu đối với văn bản tổng kết.
– GV nhận xét và cho 1 HS đọc phần Ghi nhớ để khắc sâu.
HS đọc văn bản tổng kết trong SGK và trả lời các câu hỏi
– HS làm việc cá nhân với văn bản rồi phát biểu ý kiến. Các HS khác nghe, nhận xét và bổ sung.
I. Tìm hiểu ví dụ
a) Bố cục của văn bản tổng kết trên đây có 3 phần:     + Phần mở đầu:                
+ Phần nội dung báo cáo                    
+ Phần kết thúc: người viết báo cáo kí tên (Nguyễn Văn Hiếu).  
b)  Về diễn đạt, văn bản tổng kết có cách dùng từ, đặt câu ngắn gọn, chính xác, rõ ràng, mỗi việc một đề mục, mỗi ý một lần xuống dòng, gạch đầu dòng, các câu sử dụng thường lược chủ ngữ.
II. Yêu cầu đối với văn bản tổng kết
– Văn bản tổng kết nhằm nhìn nhận, đánh giá kết quả và rút ra những bài học kinh nghiệm khi kết thúc một công việc hay một giai đoạn công tác.
– Muốn viết được văn bản tổng kết, cần:
+ Tập hợp tư liệu, số liệu đầy đủ, chính xác.
+ Lần lượt viết các phần: mở đầu; nội dung báo cáo (tình hình và kết quả thực hiện công việc, bài học kinh nghiệm và kiến nghị); kết thúc.
+ Diễn đạt ngắn gọn, chính xác và rõ ràng.
Thao tác 1: Tìm hiểu bài tập 1
Bài tập 1: Đọc văn bản (SGK) và trả lời câu hỏi:
a) Văn bản trên đã đạt được những yêu cầu nào của một văn bản tổng kết?
b) Người trích lược đi một vài đoạn, một vài ý trong văn bản (…). Anh (chị) đoán xem trong các đoạn bị lược đi ấy, tác giả dẫn ra những sự việc, tư liệu, số liệu gì?
c) Đối chiếu với yêu cầu của một văn bản tổng kết nói chung, văn bản trên thiếu nội dung nào cần bổ sung?
– GV có thể cho HS quan sát trên màn hình máy chiếu.
– GV cho HS quan sát tiếp văn bản hoàn chỉnh để HS đối chiếu, tự đánh giá.                      
Thao tác 2: Tìm hiểu bài tập 2
Bài tập 2: Nếu được giao nhiệm vụ viết một bản tổng kết phong trào học tập và rèn luyện của lớp trong năm học vừa qua, anh (chị) sẽ thực hiện những công việc gì?
a) Chuẩn bị tư liệu ra sao?
b) Lập dàn ý văn bản thế nào?
Sau khi lập dàn ý, hãy viết vài đoạn thuộc phần thân bài của văn bản ấy.
– GV hướng dẫn, gợi ý.
– GV nhận xét.
– HS đọc và thảo luận, có thể bổ sung (bằng cách soạn thảo kiểu chữ khác) vào những chỗ bị lược (…).    
– HS suy nghĩ và viết.  
II. Luyện tập (Giáo án Văn bản tổng kết)
Bài tập 1:
a) Văn bản trên đã đạt được một số yêu cầu của một văn bản tổng kết. Đó là:
– Đảm bảo bố cục 3 phần: mở đầu; nội dung báo cáo và kết thúc.
– Diễn đạt ngắn gọn, chính xác và rõ ràng.
b) Trong những đoạn bị lược, tác giả dẫn ra những sự việc, tư liệu, số liệu:
– kết quả của công tác giáo dục chính trị tư tưởng.
– Số đăng kí phấn đấu trong học tập và kết quả đạt được. – Số tình nguyện tham gia phong trào chống tệ nạn xã hội và kết quả đạt được.
– Số tình nguyện chung sức cùng cộng đồng tham gia công tác xã hội và kết quả đạt được.
– Công tác phát triển đoàn viên.
c) Đối chiếu với yêu cầu của một văn bản tổng kết nói chung, văn bản trên thiếu một số nội dung cần bổ sung:
– Tên hiệu của Đoàn, tên đoàn trường và tên chi đoàn. – Mục II và mục IV nên cho vào một mục chung là: Kết quả công tác đoàn.    
– Đánh giá chung.
Bài tập 2:
a) Chuẩn bị tư liệu: tư liệu về kết quả xếp loại học tập và kết quả xếp loại hạnh kiểm,…
b) Dàn ý:
Phần đầu:
– Quốc hiệu, tên trường, lớp.
– Địa điểm, ngày… tháng… năm…
– Tiêu đề báo cáo: Báo cáo tổng kết phong trào học tập và rèn luyện- lớp (…)- năm học (…).
Phần nội dung:
– Đặc điểm tình hình lớp.
– Kết quả học tập.
– Kết quả rèn luyện.
– Bài học kinh nghiệm.
– Đánh giá chung.
Phần kết: kí tên.
Chú ý: người viết nên chọn nội dung cơ bản (kết quả học tập và kết quả rèn luyện) để viết thành những đoạn văn bản.

3.LUYỆN TẬP (Giáo án Văn bản tổng kết) (5 phút)

Hoạt động của GV – HS Kiến thức cần đạt
GV giao nhiệm vụ:
Câu 1: Văn bản tổng kết nào dưới đây không thuộc phong cách ngôn ngữ khoa học?
a/ Tổng kết Tiếng Việt
b/ Tổng kết văn học trung đại Việt Nam
c/ Tổng kết kĩ năng làm văn
d/ Tổng kết phong trào đền ơn đáp nghĩa
Câu 2:Văn bản tổng kết nào dưới đây không thuộc phong cách ngôn ngữ chính luận?
a/ Tổng kết văn học dân gian Việt Nam
b/ Tổng kết đợt phát động phong trào Áo lụa tặng bà
c/ Tổng kết đợt bồi dưỡng chuyên đề ngữ văn
d/ Tổng kết đợt phát động sáng tác thơ văn chào mừng ngày 26-3
– HS thực hiện nhiệm vụ:
– HS báocáo kết quả thực hiện nhiệm vụ:
1d,2a

 4.VẬN DỤNG (Giáo án Văn bản tổng kết) ( 5 phút)

Hoạt động của GV – HS Kiến thức cần đạt
GV giao nhiệm vụ:
Viết văn bản tổng kết phần văn học Việt Nam từ sau 1975.
– HS thực hiện nhiệm vụ:
– HS báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ:  
– Xác định những tác phẩm đã học thuộc văn học Việt nam từ sau 1975 bao gồm các thể loại như Thơ, văn xuôi, kịch;
– Từ đó, căn cứ vào cách thực hiện văn bản tổng kết để viết theo yêu cầu.

5. TÌM TÒI, MỞ RỘNG.( 5 phút)

Hoạt động của GV – HS Kiến thức cần đạt
GV giao nhiệm vụ:
+ Vẽ bản đồ tư duy bài học
+ Viết văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn của Chi đoàn – Lớp của em
– HS thực hiện nhiệm vụ:
– HS báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ:  
+ Vẽ đúng bản đồ tư duy
+ Thực hiện theo yêu cầu. Chú ý tính thực tế thông qua thu thập tin tức của lớp.

Xem thêm: Giáo án Rừng xà nu ngữ văn lớp 12 đầy đủ nhất

5/5 - (1 bình chọn)

Originally posted 2020-03-22 19:12:38.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*