Giáo án bài tổng quan văn học việt nam Ngữ Văn 10

Giáo án bài tổng quan văn học việt nam giúp học sinh nắm được hai bộ phận hợp thành văn học Việt Nam là văn học dân gian và văn học viết.

Giáo án bài tổng quan văn học việt nam
Giáo án bài tổng quan văn học việt nam

Tham khảo: Mở bài kết bài cảm xúc mùa thu hay nhất (Giáo án bài tổng quan văn học việt nam)

A. VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT (Giáo án bài tổng quan văn học việt nam)

 I. Tên bài học : Tổng quan văn học Việt Nam.

II. Hình thức dạy học : DH trên lớp.

III. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

1. Giáo viên:

– Phương tiện, thiết bị:

+ SGK, SGV, Tư liệu Ngữ Văn 11, thiết kế bài học.

+ Máy tính, máy chiếu, loa…

– PPDH:  Phát vấn, thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận nhóm, trò chơi

2. Học sinh: Sách giáo khoa, bài soạn.

B. NỘI DUNG BÀI HỌC TỔNG QUAN VĂN HỌC VIỆT NAM (Giáo án bài tổng quan văn học việt nam)

Tổng quan văn học Việt Nam.

C. MỤC TIÊU BÀI HỌC TỔNG QUAN VĂN HỌC VIỆT NAM

1.Kiến thức tổng quan văn học Việt Nam

Nắm được hai bộ phận hợp thành của văn học Việt Nam: văn học dân gian và văn học viết.

– Nắm được một cách khái quát tiến trình phát triển của văn học viết Việt Nam.

– Nắm vững các thể loại văn học.

2. Kĩ năng

– Nhận diện được nền văn học dân tộc.

– Nêu được các thời kì lớn và các giai đoạn cụ thể trong các thời kì phát triển của văn học dân tộc.

3.Thái độ

– Bồi dưỡng niềm tự hào về truyền thống văn hoá của dân tộc.

4. Những năng lực cụ thể học sinh cần phát triển

– Năng lực thu thập thông tin liên quan đến lịch sử văn học Việt Nam

– Năng lực đọc – hiểu  các tác tác phẩm văn học Việt Nam ( Văn học dân gian và văn học viết)

– Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về các thời kì văn học.

– Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu, hạn chế, những đặc điểm cơ bản, giá trị của những tác phẩm văn học Việt Nam;

– Năng lực phân tích, so sánh sự khác nhau giữa văn học dân gian và văn học viết

– Năng lực tạo lập văn bản nghị luận

D. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC (Giáo án bài tổng quan văn học việt nam)

1. TỔNG QUAN VĂN HỌC VIỆT NAMKHỞI ĐỘNG ( 5 phút)

Hoạt động của GV và HSNội dung cơ bản cần đạt
* Hoạt động 1: Khởi động  
Bước 1: GV giao nhiệm vụ – Chia lớp thành 2 nhóm:
+ Nhóm 1: Kể tên những tác phẩm văn học dân gian  ở bậc THCS mà em yêu thích nhất?  
+ Nhóm 2: Kể tên những tác phẩm văn học viết ở bậc THCS mà em yêu thích nhất?.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
– HS các nhóm tiến hành thảo luận nhanh
Bước 3: Các nhóm cử đại diện trình bày, nhóm còn lại nghe và bổ sung ý kiến.
Bước 4: GV nhận xét và đưa ra định hướng vào bài. Các tác phẩm văn học dân gian ở THCS là:
– Truyện cổ tích Thạch sanh, Bánh chưng trưng bánh dày; Truyền thuyếtThánh gióng, Sơn tinh – thủy tinh….
– Các tác phẩm của văn học viết: bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh, truyện ngắn Bến quê của Nguyễn Minh Châu…
=>Đó là những tác phẩm thuộc văn học dân gian và văn học viết Việt Nam  
Các tác phẩm văn học dân gian ở THCS là:
– Truyện cổ tích Thạch sanh, Bánh chưng bánh dày; Truyền thuyết  Thánh gióng, Sơn tinh
– thủy tinh….
– Các tác phẩm của văn học viết: bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh, truyện ngắn Bến quê của Nguyễn Minh Châu…  


* Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Thao tác 1:Tìm hiểu các bộ phận hợp thành của văn học Việt Nam
– Hình thức: Làm việc cá nhân
– Kỹ thuật: Đặt câu hỏi
B1: GV nêu câu hỏi VHVN bao gồm mấy bộ phận lớn ? Đó là những bộ phận văn học nào?
B2: Hs suy nghĩ trả lời
B3: Hs trình bày
B4: GV chốt lại kiến thức
1: Tìm hiểu văn học dân gian:
– Hình thức: Làm việc nhóm
– Kỹ thuật: Đặt câu hỏi
B1: GV nêu câu hỏi
Nhóm 1: VHDG là gì?
Nhóm2: VHDG gồm những thể loại nào?
Nhóm 3: Nêu đặc trưng của VHDG?
B2: Các nhóm hs suy nghĩ trả lời
B3: Đại diện các nhóm trình bày
B4: GV chốt lại
2:Tìm hiểu văn học viết :
– Hình thức: Làm việc nhóm
– Kỹ thuật: Đặt câu hỏi
B1: GV nêu câu hỏi
Nhóm 1: Văn học viết là gì ?
Nhóm 2: Văn học viết được ghi lại bằng những thứ chữ nào?
Nhóm 3: Nêu các thể loại của văn học viết?
B2: Các nhóm hs suy nghĩ trả lời
B3: Đại diện các nhóm trình bày
B4: GV chốt lại          
Thao tác 2:Tìm hiểu quá trình phát triển của văn học viết Việt Nam:
GV cho HS đọc mục II
– Hình thức: Làm việc cá nhân
– Kỹ thuật: Đặt câu hỏi
B1: GV nêu câu hỏi ?
Văn học viết Việt Nam có mấy thời kì  lớn? Đó là những thời kì văn học nào?
B2: HS suy nghĩ trả lời
B3: Hs trả lời cá nhân
B4: Gv chốt kiến thức  
1: Tìm hiểu về văn học trung đại Việt Nam(từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX)
-Hình thức: Làm việc nhóm
– Kỹ thuật: Đặt câu hỏi
B1: GV nêu câu hỏi
Nhóm 1 : Trình bày bối cảnh xã hội,đặc điểm của văn học viết Việt Nam giai đoạn từ thế kỉ X đến hết XIX ?
Nhóm 2 : Nêu những tác giả, tác phẩm tiêu biểu của văn học giai đoạn từ thế kỉ X đến hết XIX ?
B2: Các nhóm hs suy nghĩ trả lời
B3: Đại diện các nhóm trình bày
B4: GV chốt lại ý chính.        
2: Tìm hiểu về văn học hiện đại Việt Nam(từ đầu thế kỉ XX đến hết thế kỉ XX)
– Hình thức: Làm việc nhóm
– Kỹ thuật: Đặt câu hỏi
B1: GV nêu câu hỏi
Nhóm 1 : Trình bày bối cảnh lịch sử, các giai đoạn phát triển của văn học viết Việt Nam giai đoạn từ đầu thế kỉ XX đến hết XX ?
Nhóm 2 : Nêu đặc điểm của văn học giai đoạn từ đầu thế kỉ XX đến hết XX chia thành các giai đoạn nào?
B2: Các nhóm hs suy nghĩ trả lời
B3: Đại diện các nhóm trình bày
B4: GV chốt lại ý chính.        
B1: Gv nêu câu hỏi Trình bày sự khác biệt của văn học trung đại và văn học hiện đại Việt Nam? (về tác giả, về đời sống văn học, về thể loại, về thi pháp)
B2: Hs suy nghĩ trả lời B3: HS trả lời cá nhân B4: GV chốt lại ý chính.    
Thao tác 3:Con người Việt Nam qua văn học:
B1: GV nêu câu hỏi Hình ảnh con người Việt Nam được thể hiện trong văn học qua những mối quan hệ nào?
B2: Hs suy nghĩ trả lời
B3: HS trả lời cá nhân
B4: GV chốt lại ý chính.
– Đối tượng của văn học: con người và xã hội loài người ® văn học là nhân học.
– Qua các mối quan hệ: Với thế giới tự nhiên, quốc gia, dân tộc, xã hội, và ý thức về bản thân. Nêu những biểu cụ thể về hình ảnh con người VN qua mối quan hệ với tự nhiên? Lấy ví dụ minh hoạ qua những tác phẩm văn học? HS: suy nghĩ trả lời HS: Trả lời cá nhân
GV: Chốt lại kiến thức VD: Côn Sơn ca (Nguyễn Trãi), Qua đèo Ngang (Bà huyện Thanh Quan), Thi vịnh, Thu điếu, Thu ẩm (Nguyễn Khuyến), Rằm tháng giêng của Bác. B1: GV nêu câu hỏi Nêu những biểu hiện cụ thể về hình ảnh con người VN qua mối quan hệ với quốc gia, dân tộc? Lấy ví dụ minh hoạ qua những tác phẩm VH ?
B2: Hs suy nghĩ trả lời
B3: HS trả lời cá nhân
B4: GV chốt lại ý chính.
Lòng yêu nước, sẵn sàng hi sinh vì tự do, độc lập của quốc gia, dân tộc. Các bài Nam quốc sơn hà (LTK), Hịch tướng sĩ (TQT), Bình Ngô đại cáo (NT), Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc … chủ nghĩa yêu nước là nội dung lớn xuyên suốt của nền VHVN.
B1: GV nêu câu hỏi Những biểu hiện cụ thể về hình ảnh con người VN qua mối quan hệ xã hội ? Lấy ví dụ minh họa qua những tác phẩm văn học ?
B2: Hs suy nghĩ trả lời
B3: HS trả lời cá nhân
B4: GV chốt lại ý chính.
– Thể hiện qua ý thức xây dựng và bảo vệ nền độc lập, tự chủ về lãnh thổ (Nam quốc sơn hà, Bình Ngô đại cáo…).
– Lòng yêu nước thể hiện qua tình yêu quê hương, lòng căm thù giặc, niềm tự hào dân tộc, lòng tự trọng danh dự quốc gia (Nam quốc sơn hà, Hịch tướng sĩ, Bình Ngô đại cáo…).,  lòng căm thù quân xâm lược (Bình Ngô đại cáo, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc…).  Khẳng định truyền thống văn hoá, quyền lợi của nhân dân… (Bình Ngô đại cáo)…
B1: GV nêu câu hỏi Nêu những biểu hiện cụ thể về hình ảnh con người VN qua ý thức cá nhân ? Lấy ví dụ minh họa qua những tác phẩm văn học?
B2: Hs suy nghĩ trả lời
B3: HS trả lời cá nhân
B4: GV chốt lại ý chính.
I . Các bộ phận hợp thành của VHVN:
Gồm hai bộ phận: Văn học dân gian và văn học viết. Hai bộ phận này có mối quan hệ mật thiết với nhau.   1.Văn học dân gian :
– Khái niệm: VHDG là những sáng tác tập thể và truyền miệng của nhân dân lao động. Các tri thức có thể tham gia sáng tác. Song những sáng tác đó phải tuân thủ những đặc trưng của VHDG và trở thành tiếng nói tình cảm chung của nhân dân.
+ Gồm các thể loại như thần thoại, sử thi, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, truyện cười, tục ngữ, câu đố, ca dao, dân ca, vè, truyện thơ, chèo – Đặc trưng của VHDG là tính truyền miệng, tính tập thể, và sự gắn bó với các sinh hoạt khác nhau trong đời sống cộng đồng.  
2. Văn học viết :
– Khái niệm: Là sáng tác của tri thức được ghi lại bằng chữ viết, là sáng tạo của cá nhân. Tác phẩm văn học viết mang dấu ấn của tác giả.  
– Hình thức văn tự của văn học viết được ghi lại chủ yếu bằng ba thứ chữ: Hán, Nôm, Quốc ngữ .  
– Thể loại:  
+ Từ thế kỉ X -XIX có ba nhóm thể loại chủ yếu:
* Văn xuôi ( truyện, kí tiểu thuyết chương hồi).
* Thơ ( thơ cổ phong đường luật, từ khúc).
* Văn biền ngữ ( phú, cáo, văn tế).
* Chữ Nôm có thơ Nôm đường luật, từ khúc, ngâm khúc, hát nói…  
+ Từ đầu thế kỉ XX đến nay: Loại hình thể loại văn học có ranh giới tương đối rõ ràng hơn: loại hình tự sự, trữ tình, kịch.
II. Quá trình phát triển của văn học viết Việt Nam:
– Quá trình phát triển của văn học Việt Nam gắn chặt với lịch sử chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước
– Có ba thời kì lớn:  
+ Từ thế kỉ X đến XIX.  
+ Từ đầu thế kỉ XX đến CMT8/ 1945  
+ Sau CMT8/ 1945 đến hết thế kỉ XX.
– Văn học từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX là văn học trung đại
– Hai thời kì sau (đầu thế kỉ XX đến hết thế kỉ XX) tuy mỗi thời kì có những đặc điểm riêng nhưng đều nằm chung trong xu thế phát triển văn học theo hướng hiện đại hoá nên có thể gọi chung là văn học hiện đại.  
1.Văn học trung đại: (từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX) :
+ XHPK hình thành, phát triển và suy thoái,công cuộc xây dựng đất nước và chống giặc ngoại xâm
– Chữ Hán du nhập vào VN từ đầu công nguyên nhưng đến thế kỷ X khi dân tộc Việt Nam giành được độc lập, văn học viết mới thực sự hình thành .
– Văn học thời kì này được viết bằng chữ Hán và chữ Nôm do ảnh hưởng chủ yếu văn học trung đại Trung Quốc (Phong kiến xâm lược). Văn học chữ Hán là cầu nối để dân tộc ta tiếp nhận các học thuyết Nho giáo, Phật giáo, Lão Tử. Sáng tạo các thể loại trên cơ sở ảnh hưởng các thể loại của văn học Trung Quốc. Văn học Chữ Nôm phát triển là bằng chứng hùng hồn cho ý thức xây dựng 1 nền văn học độc lập của dân tộc ta.
– Tác phẩm, tác giả tiêu biểu:  
+ Chữ Hán.  
+ Chữ Nôm.
=> Sự phát triển chữ Nôm và văn học chữ Nôm luôn gắn với những truyền thống của dân tộc: lòng yêu nước, tinh thần nhân đạo và hiện thực. Nó thể hiện tinh thần ý thức dân tộc đã phát triển cao
2.Văn học hiện đại: (đầu thế kỉ XX đến hết thế kỉ XX) :
* Bối cảnh lịch sử:  Mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp xúc và tiếp nhận tinh hoa của nhiều nền văn học để đổi mới. Đặc biệt là tiếp xúc và tiếp nhận tinh hoa của nền văn học Âu – Mĩ, làm thay đổi nhận thức, cách nghĩ, cách cảm và cách nói của người Việt Nam.
* Chia 4 giai đoạn:
+ Từ đầu XX đến năm 1930
+ Từ 1930 đến năm 1945
+ Từ 1945 đến năm 1975
+ Từ 1975 đến nay
*  Đặc điểm chung:
– Văn học hiện đại Việt Nam một mặt kế thừa tinh hoa của văn học truyền thống, mặt khác tiếp thu tinh hoa của những nền văn học lớn trên thế giới để hiện đại hoá.
* Sự khác biệt của văn học trung đại và văn học hiện đại Việt Nam:
– Về tác giả: Đã xuất hiện nhà văn nhà thơ chuyên nghiệp, lấy việc viết văn, sáng tác thơ là nghề nghiệp.
– Về đời sống văn học: Nhờ có báo chí, kĩ thuật in ấn hiện đại, tác phẩm văn học đi vào đời sống nhanh hơn, mối quan hệ giữa độc giả và tác giả mật thiết hơn, đời sống văn học sôi nổi, năng động hơn.
– Về thể loại: Thơ mới, tiểu thuyết, kịch nói… thay thế hệ thống thể loại cũ.
– Về thi pháp: Lối viết ước lệ, sùng cổ, phi ngã, của VHTD không còn thích hợp và lối viết hiện thực đề cao cá tính sáng tạo, đề cao “cái tôi” cá nhân dần được khẳng định.
III.Con người Việt Nam qua văn học:
Văn học Việt Nam thể hiện tư tưởng, tình cảm, quan niệm chính trị, văn hoá, đạo đức, thẩm mĩ của người Việt Nam trong nhiều mối quan hệ:
1. Con người Việt Nam trong mối quan hệ với thế giới tự nhiên:    
– Văn học dân gian:   
+Tư duy huyền thoại, kể về quá trình nhận thức, … tích lũy hiểu biết thiên nhiên.  
+Con người và thiên nhiên thân thiết.
– Thơ ca trung đại: Thiên nhiên gắn lý tưởng, đạo  đức, thẩm mỹ
– Văn học hiện đại: hình tượng thiên nhiên thể hiện qua tình yêu đất nước, cuộc sống, lứa đôi
→Con người Việt Nam gắn bó sâu sắc với thiên nhiên và luôn tìm thấy từ thiên nhiên những hình tượng thể hiện chính mình.
2. Con người Việt Nam trong mối quan hệ với quốc gia, dân tộc:   
– Người Việt Nam mang một tấm lòng yêu nước thiết tha.   
– Biểu hiện của lòng yêu nước:  
+ Yêu làng xóm, quê hương.  
+ Tự hào về truyền thống văn học, lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.  
+ Ý chí căm thù quân xâm lược và tinh thần dám hi sinh vì độc lập tự do dân tộc.    
– Tác phẩm kết tinh từ lòng yêu nước “Nam quốc sơn hà”, “Bình ngô đại cáo”,“Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc”,“Tuyên ngôn độc lập”
3. Con người Việt Nam trong mối quan hệ xã hội:   
– Ước mơ xây dựng một xã hội công bằng, tốt đẹp hơn.   
– Phê phán, tố cáo các thế lực chuyên quyền, cảm thông với số phận con người bị áp bức.   
– Nhìn thẳng vào thực tại để nhận thức, phê phán, cải tạo xã hội cho tốt đẹp.
→Chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa nhân đạo.  
4. Con người Việt Nam và ý thức về cá nhân:
Văn học dân tộc thể hiện những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam (nhân ái, thủy chung, tình nghĩa, vị tha, đức hi sinh,…), đề cao quyền sống của con người cá nhân nhưng không chấp nhận chủ nghĩa cá nhân cực đoan…
-> Văn học dân tộc tập trung xây dựng một đạo lí làm người tốt đẹp.  
HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP TỔNG QUAN VĂN HỌC VIỆT NAM
GV giao nhiệm vụ:
Câu hỏi 1: Ðặc trưng nào sau đây không là đặc trưng của văn học dân gian a. Văn học dân gian là những tác phẩm nghệ thuật ngôn từ truyền miệng .
b. Văn học dân gian được tập thể sáng tạo nên.
c. Văn học dân gian gắn bó và phục vụ trực tiếp cho các sinh hoạt khác nhau trong đời sống cộng đồng
d.Văn học dân gian mang đậm dấu ấn và phong cách cá nhân của người nghệ sĩ dân gian.
Câu hỏi 2: Văn học dân gian có tất cả bao nhiêu thể loại?
a. 12
b. 13
c.14
d.15
Câu hỏi 3: Những truyện dân gian ngắn, có kết chặt chẽ, kể về những sự việc, kể về những sự việc, hành vi, qua đó nêu lên bài học kinh nghiệm về cuộc sống hoặc triết lí nhân sinh nhằm giáo dục con người thuộc thể loại nào của văn học dân gian ?
a. Truyện thần thoại.
b. Truyện cổ tích.
c. Truyện cười
d. Truyện ngụ ngôn.
Câu hỏi 4: Ðặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của văn học viết ?
a. Là sáng tác của tri thức.
b. Ðược ghi bằng chữ viết.
c. Có tính giản dị.
d. Mang dấu ấn của tác giả.
Câu hỏi 5: Nền văn học Việt Nam từ xa xưa đến nay về cơ bản ít sử dụng những loại chữ ?
a. Chữ Quốc ngữ
b. Chữ Hán
c. Chữ Nôm
d. Chữ tượng hình người Việt Cổ
–   HS thực hiện nhiệm vụ:
–  HS báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ:
– Gv chốt lại kiến thức  
3: LUYỆN TẬP TỔNG QUAN VĂN HỌC VIỆT NAM
TRẢ LỜI [1]=’d’ [2]=’b’   [3]= ‘d’ [4]= ‘c’   [5]=’d’  
HOẠT ĐỘNG 4:VẬN DỤNG GV nêu câu hỏi. HS suy nghĩ làm bài.
+ Vẽ sơ đồ tư duy bài Tổng quan văn học Việt Nam
-HS thực hiện nhiệm vụ:
–  HS báocáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
Gv chuẩn kiến thức             HOẠT ĐỘNG 5 – TÌM TÒI, MỞ RỘNG (thực hiện ở nhà)  
GV yêu cầu HS sưu tầm những bài viết phê bình văn học về tổng quan văn học Việt Nam (đăng trên báo/tạp chí hoặc trong các sách chuyên khảo) để làm tư liệu học tập. Nội dung các bài viết có thể là:
– Đánh giá về giai đoạn văn học.
– Đánh giá về một bộ phận/xu hướng văn học.
4:VẬN DỤNG    
Tham khảo: Văn học dân gian Văn học viết Văn học hiện đại(Từ đầu TK XX đến hết TK XX) Văn học Việt Nam Văn học trung đại(Từ TK X đến hết TK XIX) Văn học hiện đại(Từđầu TK.XX đến nay)                  
                                                          5: TÌM TÒI, MỞ RỘNG  
– Nhận thức được nhiệm vụ cần giải quyết của bài học
– Tập trung cao và hợp tác tốt để giải quyết  nhiệm vụ.
– Có thái độ tích cực, hứng thú.  

Xem thêm: Mở bài kết bài Chí Khí Anh Hùng hay nhất (Giáo án bài tổng quan văn học việt nam)

5/5 - (1 bình chọn)

Originally posted 2020-03-09 22:53:08.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*